תשובה

ירידה לצורך עלייה

התחזקות של יהודי אחד גורמת להשפעה גדולה והרהורי תשובה אצל יהודים רבים. קישור הנשמות של עמ"י.

הרב חיים יוסף דוד אברג'ל | י' אלול תשפ"ב