תשובה

כוחה של תשובה

והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך, אחריות הציבור, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, כלל למען הפרט או הפרט למען הכלל, ד' בוחר או האדם בוחר, כוחה של תשובה.

הרב אברהם אבא וינגורט | כז אלול תשס"ז