תשובה

תשובה - מתי?

יום שכולו תורה - רעננה אלול תשע"ב

אורגן ע"י בית המדרש של מכללת שערי משפט בשיתוף בית המדרש ראשית ברעננה

הרב אברהם יוסף | כו' אלול התשע"ב