תשובה

כח ההשפעה של קהילה אחת על העיר

כנס רבני קהילות בנושא תפיסת תפקיד

כנס רבני קהילות בנושא תפיסת תפקיד

הרב יהונתן אדוואר | ט"ו תמוז תשס"ט