תשובה

מהות התשובה

לימוד יסודות החטא ובעקבות כך לימוד יסודות התשובה מאהבה מול תשובה מיראה.

הרב אליעזר בן פורת | ו' תשרי תשפ"ג