תשובה

כששערי תשובה נעולים

סיפור חייו של אלעזר בן דורדיא מלמד שאדם יכול לשוב בתשובה אפילו אם משמיים גזרו שהיא לא תתקבל

הרב ליאור אנגלמן | תשרי תשע"ה