כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

בלי בושה – גדרים ומשמעות בסוגיית תשלומי בושת

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

הרב משה (מומי) פאלוך | כ"ד סיון תשע"ט