כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

"שליחותייהו קא עבדינן" - שליחות של מי?

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

מתוך כנס גמרא חמ"ד - קיץ תשע"ט

הרב יהודה זולדן | כ"ד סיון תשע"ט