מצוות לימוד תורה

על מי מגינה התורה?

הביטוי התלמודי "תורה מגנא ומצלא" הפך בשבועות האחרונים לתירוץ האולטימטיבי להפקרות בריאותית. עיון בסוגיה ובהנהגות האמוראים מגלה שאיש מהם לא העלה על הדעת משמעות כמו זו שמייחסים לה היום.

הרב פרופ' נריה גוטל | תשפ"א