מצוות לימוד תורה

אינו דומה שונה פרקו

מעלת החיבור ללימוד התורה בעמל ויגיעה - פתיחת זמן אלול

הרב שאול אלתר | א' אלול תשפ"ב