הלכות תלמוד תורה

תלמוד ומעשה

הרמב"ם מלמדנו שתלמוד קודם למעשה בכל מקום. מצד שני, בהתנגשות בין תלמוד למעשה עלינו להעדיף את המעשה. כיצד ניישב סתירה זו?

הרב אביחי קצין | ה' סיון תשס"ט