ישיבת בין הזמנים - קיץ תש"פ

חובת לימוד התורה לאדם עובד

מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".

הרב יוסף צבי רימון | י"ד אב תש"פ