ישיבת בין הזמנים - קיץ תש"פ

לימוד תורה

מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".

הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל | י"ד אב תש"פ