בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הקהל את העם

  מעלתה של הדרשה כלימוד תורה ברבים * חכמים הקפידו על מי שלא בא לדרשת השבת והתירו לעבור במים ביום הכיפורים בשביל לשמוע את הדרשה * האיסור לקבוע סעודה בזמן הדרשה * גם תלמידי חכמים גדולים צריכים להשתתף בדרשה * גם בימינו צריכה כל קהילה להתאמץ לקיים שיעור חשוב בכל שבת.

  הרב אליעזר מלמד | אדר א תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  חשיבות לימוד התורה בשבת ובמועד

  הזמן האיכותי שמעניקים לנו החגים והשבתות ללימוד התורה יוצר את האפשרות לחיות חיי מעשה המשולבים בתורה ולא להיאלץ לבחור בין השניים , הלימוד בשבתות צריך להיות מעמיק ומרומם יותר מקביעת העיתים המצומצמת בימות החול , כשנמנעים מללמוד בשבת הדעת מצטמצמת ונולדות חששות המביאים לידי מחלוקות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"ב
  undefined
  השכמת הבוקר

  ברכות התורה לנשים

  פרק ז

  א - שייכות הנשים לתורה. ב - מצוות תלמוד תורה לנשים. ג - תוכן ברכות התורה ושייכותן לנשים. ד - ערכה של ברכת התורה. ה - האם חיוב הברכה מהתורה, ודין ברכת "אהבת עולם". ו - לפני איזה לימוד צריך לברך. ז - ברכת התורה לכל היום.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  רביבים

  לא פחות משש שעות

  האם הקביעה שצריך ללמוד תורה בשבת לפחות שש שעות היא המצאה חדשה? , דברי הירושלמי שהשבת ניתנה כדי לעסוק בתורה , בגמרא ובראשונים מבואר שאת השבת צריך לחלק, חציה לעונג גשמי וחציה ללימוד תורה , ההבדל באופן חלוקת הזמן בין תלמידי חכמים לאנשי מעשה ,האם חלוקת הזמן צריכה להיות מדויקת? , בעבר היו פחות פיתויים שהפריעו ללימוד בשבת, ולכן לא נצרכו להרבות בדיבור על כך , מכתב מנערה בת מצווה בעניין סעודת מלווה מלכה במוצאי שבת.

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ו
  undefined
  רביבים

  לימוד ששווה פי אלף

  * גדולתו של הלימוד בשבת דווקא מתוך עונג גשמי * שיטות הראשונים השונות לגבי חלוקת השבת בין לימוד תורה לעונג גשמי * האם שעות התפילה נחשבות כחלק מהמחצית המוקדשת לה' * גם בני נוער צריכים ללמוד שש שעות בשבת * סגנון הלימוד המתאים ללימוד תורה ממושך בשבת * לייסד קבוצות תמיכה ללימוד משותף בשבת

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ג
  undefined
  איזוהי דרך שיבור לו האדם

  מי מתאים להיות תלמיד חכם?

  מתוך הספר רביבים פרק א'

  האם מי שלומד לאט יכול להיות תלמיד חכם?; יש מי שאינו קולט מהר, אך הוא בעל הבנה עמוקה, יכולת הסברה או כישרון סיכום; אין לבחור במקצוע תורני כפרנסה, אלא מתוך רצון אמיתי להתקדש במסירות לתורה ולהוראתה; בימינו יש מלמדי תורה רבים, ונכון שרק המתאימים ביותר יילכו להוראה.

  הרב אליעזר מלמד | טבת התשס"ה
  undefined
  איזוהי דרך שיבור לו האדם

  בחירת מקצוע

  מתוך הספר רביבים פרק א'

  על האדם לעסוק ביישובו של עולם בהתאם לכישוריו ולנטיותיו; רק מי שמתאים להוראה ולרבנות נכון שיתפרנס מן הציבור כדי לעסוק בתורה; חשיבות התכנון המוקדם בגיל צעיר; שנות הלימוד בישיבה מתאימות להתבוננות עצמית ולבחירת הדרך בחיים מתוך תורה; שלושת המרכיבים שעל פיהם נכון לבחור; פגם במידות עלול להוביל לבחירה שגויה.

  הרב אליעזר מלמד | טבת התשס"ה
  undefined
  מצוות לימוד תורה

  לימוד בכולל או עבודה - מה עדיף?

  האם נכון לעסוק בתורה ולהתפרנס מן הציבור? התנאים והאמוראים עבדו לפרנסתם; פסק הרמב"ם שאסור להטיל עמו על הציבור; מנהג יששכר וזבולון; דעת החולקים על הרמב"ם; היתרים מיוחדים לדורנו; מי שאינו מתאים להוראה ולרבנות נכון שילמד מקצוע.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il