הלכות תשעה באב

מצוות תלמוד תורה לאבל ובתשעה באב

לימוד תורה אפשרי באבל וב-ט' באב. ברכת התורה במצבים אלו; החיוב ללמוד את הלימודים המותרים.

הרב ש. יוסף וייצן | אב התשס"ו