מצוות לימוד תורה

מאה המפתחות - תורה ופרנסה

על היחס בין תורה לפרנסה, היחס בין ימי המעשה לבין יום השבת, ועל התפקיד להרבות כבוד שמים בכל מקום.

הרב מאיר גולדויכט | תשס"ו