הלכה יומית

חובת לימוד תורה

בית מדרש ג. אסף | אב תשע"ד