הכנה לחג השבועות

בירורים בעניין ברכת התורה

שיעור זה חורז "מעניין לעניין באותו עניין" כמה בירורים בעניין ברכת התורה: ברכת התורה למי שניעור בלילה, מהות ברכת התורה – ברכת השבח או ברכת המצוות, לימוד תורה למי שאינו מברך, ועוד. במהלך השיעור התעורר גם דיון הלכתי בין הרב לציבור השומעים.

הרה"ג אשר וייס | ד' סיון התשס"ד