מצוות לימוד תורה

מה המשמעות של לימוד התורה?

ביטול תוספת שביעית לפי הירושלמי

הרב בצלאל דניאל | אב תשפ"א