אזכרה לראי"ה תשע"ט

קדושתו של הרב זצ"ל

הרב אריה שטרן | ג' אלול תשע"ט