חידושים ברפואת נשים תש"ע

חשיבות הבדיקות הרפואיות בנישואין ובהריון

סיכום כנס מכון פוע"ה תש"ע

הבדיקות הגנטיות (בכל העדות) ובדיקות ההריון מצילות חיים. על סמך בדיקות אלו ניתן להציל עובר או משפחה מבעיות רפואיות קשות.

הרב מנחם בורשטיין | כ' טבת תש"ע