רב ותלמיד

רב שרבים צריכים לו

תורה גדולה לכל דורש,תלמיד חכם - צריך שיחלה עצמו עליו ,תלמיד חכם עדיף ממלך , זה לא מקרה, אלא סימן , כל שאינו מבקר את החולה - גורם לו שימות , היגיעה בתפילה מזככת את האדם , כל שאפשר לו לבקש רחמים , אצל תלמיד חכם אין להסתפק בתפילה , נבדל מן הגוף.

הרב שמעון כהן | חשוון תשע"ט