בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
167 שיעורים
  undefined
  פרשת שבוע

  אַדְמוֹנִי! זה טוב?

  חלק ב'

  חלק ב'

  הרב יוסף כרמל | כסליו תשפ"ד
  undefined
  49 דק'
  ויצא

  יעקב- בחיר האבות | לוז עיר האמת

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ד

  חלום יעקב בבית אל | העולם עומד על שלושה דברים תורה עבודה וגמילות חסדים. | יעקב אבינו במידת האמת מחבר את הקו בין מידות של אברהם ויצחק, חסד וגבורה. | לוז עיר האמת זו השלמות האמיתית

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב כסלו תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת ויצא - חלק ב'

  הסברו של הרבנו בחיי והסברו של הרמב"ם לחלום יעקוב בסולם שהנו רומז על העוה"ז ועל שאר העולמות והקב"ה משגיח על כל העולמות.וז"ש "והנה ד' ניצב עליו". "והנה ד' ניצב עליו" שאלת הרבנו בחיי על מי ניצב הקב"ה. ותשובתו.

  הרב חיים כץ | י' כסלו תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת ויצא - חלק א'

  הפכו של הצדיק הנו הרשע, והפכו של הישר הנו בוגד "בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תהרס" שאלת ה"רבנו בחיי" מדוע שלמה בפס' הנ"ל הציב את הרשע לעומת הצדיק שלא כדרכו?

  הרב חיים כץ | ט' כסלו תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  בניין בית ישראל של יעקב

  יעקב הוא זה שבונה את הבית, כולו גאולה. פירוש הנבואה להבין את גודלו, אהבת ה' אליו וההתעוררות וההפנמה שצריך ללמוד ממנו לכל אחד ממנו.

  הרב חיים בן שושן | ט' כסלו תשפ"ד
  undefined
  1:00
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  המלחמה שאחרי המלחמה

  חג הניצחון של מתתיהו ובניו נקרא חנוכה, כי הניצחון האמיתי שלהם היה הניצחון החינוכי שבאמצעותו הם חינכו את כל העולם לזנוח רבים מערכי יוון ובראשם האלילות. במקום זה הם לימדו את העולם את הערך העליון שאומר כי אדם נברא בצלם ואף אחד לא יכול להשליך אותו לתוך קרקס כדי לשעשע את הצופים.

  הרב שמואל אליהו | כסליו תשפ"ד
  undefined
  8 דק'
  ויצא

  עצת רבקה ליעקב מאז ועד היום

  הרב מאיר גולדויכט | כסליו תשפ"ד
  undefined
  6 דק'
  ויצא

  כיצד נשא יעקב שתי אחיות

  הרב יצחק בן יוסף | כסליו תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  מעלת אחדות ישראל, הספד לרב חרל"פ

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ג

  הרב דיבר על העניין של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ועל איך יעקב אבינו מבטא את הדרך השלימה בעבודת ה', ולכן ממנו יצא עם ישראל. הרב דיבר גם על היחס בין חלום ונבואה. בנוסף, הרב הזכיר את דברי הרב חרל"פ בקשר לשלמות ארץ ישראל, ודיבר על מעלותיו של הרי"מ חרל"פ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  על חיבורים של שמיים וארץ

  הרב יוסף כרמל | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  ויצא

  האמת היא מפלטו של השקרן

  הרב נתנאל יוסיפון | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  36 דק'
  ויצא

  תפילתו של יעקב

  ביאור "מלאכי אלוקים עולים וירדים". יעקב חוזר להתפלל במקום שהתפללו אבותיו.

  הרב חיים בן שושן | ו' כסלו תשפ"ג
  undefined
  ויצא

  הלכות שומר חינם ושומר שכר

  "כיצד דרך השומרים? הכל לפי הפקדון. יש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, כגון הקורות והאבנים... ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בבית, כגון שמלה וטלית. ויש פקדון שדרך שמירתו להניחו בתיבה או בארגז ונועל עליו, כגון בגדי משי וכלי כסף וכלי זהב וכיוצא בהם"

  הרב שמואל אליהו | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  ויצא

  "תפילות אבות תיקנום"

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ב

  - עניינו של יעקב - עניין תקנת התפילות ע"י האבות - מהותה של תפילת ערבית - תורה ותפילה כמפגש עם הבורא

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשפ"ב
  undefined
  ויצא

  ואולם לוז שם העיר לראשונה

  הרב יוסף נווה | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  6 דק'
  ויצא

  מרחל אמנו עד ימי החנוכה

  הרב מאיר גולדויכט | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  8 דק'
  ויצא

  הבה לי בנים

  כמיהתה של רחל לפרי בטן, האם בקשתה של רחל ראויה , ומה היחס לתגובתו של יעקב.

  הרב יצחק בן יוסף | ז כסלו תשפ"ג
  undefined
  33 דק'
  ויצא

  פירוש הרמב"ן על פרשת ויצא

  מהו עניין המלאכים העולים ויורדים בסולם? האם יעקב שנא את לאה? סוד "כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה" אצל יעקב אבינו.

  הרב חיים כץ | ז' כסלו תשפ"ב
  undefined
  ויצא

  תתפללו שהאוכל יהיה מוצלח!

  הרב נתנאל יוסיפון | כסליו תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  ויצא

  יעקב - בחיר האבות

  פרשת ויצא

  כיצד מבינים את הסיבוכים הרבים בדרכו של יעקב? מדוע יעקב היה צריך לשאת ארבע נשים? מהו תפקידן של רחל ולאה?

  הרב אליהו ברין | ו' כסלו תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il