ויצא

המיוחד שבתפילת יעקב

יעקב מחדיר בתוך הנשמה את האמונה, שגם אם כרגע ישנו חושך אנו מאמינים שיזרח האור בתוך הגלות הקשה והמרה

הרה"ג דוב ליאור | ו כסלו תשס"ח