ויצא

יעקב - בחיר האבות

פרשת ויצא

כיצד מבינים את הסיבוכים הרבים בדרכו של יעקב? מדוע יעקב היה צריך לשאת ארבע נשים? מהו תפקידן של רחל ולאה?

הרב אליהו ברין | ו' כסלו תשפ"ב