בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  49 דק'
  ויצא

  יעקב- בחיר האבות | לוז עיר האמת

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ד

  חלום יעקב בבית אל | העולם עומד על שלושה דברים תורה עבודה וגמילות חסדים. | יעקב אבינו במידת האמת מחבר את הקו בין מידות של אברהם ויצחק, חסד וגבורה. | לוז עיר האמת זו השלמות האמיתית

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב כסלו תשפ"ד
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  מעלת אחדות ישראל, הספד לרב חרל"פ

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ג

  הרב דיבר על העניין של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ועל איך יעקב אבינו מבטא את הדרך השלימה בעבודת ה', ולכן ממנו יצא עם ישראל. הרב דיבר גם על היחס בין חלום ונבואה. בנוסף, הרב הזכיר את דברי הרב חרל"פ בקשר לשלמות ארץ ישראל, ודיבר על מעלותיו של הרי"מ חרל"פ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  ויצא

  "תפילות אבות תיקנום"

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"ב

  - עניינו של יעקב - עניין תקנת התפילות ע"י האבות - מהותה של תפילת ערבית - תורה ותפילה כמפגש עם הבורא

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשפ"ב
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  עבודת ה' בשמחה מביאה את הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"א

  'והיה ה' לי לאלוקים' - השמחה בעבודת ה' מביאה את הגאולה. מידתו של יעקב - מידת האמת. מעשה אבות סימן לבנים - לא סימן כפשוטו, אלא הגורם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה - דקדוק במצוות עם אמונה גדולה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב כסלו תשפ"א
  undefined
  33 דק'
  ויצא

  נחלה בלי מֵצָרִים

  שיחת מוצ"ש ויצא תש"פ

  ופרצת ◆ הר, שדה ובית ◆ אהבה-ביטול-חיבור ◆ עולים ויורדים בו ◆ כבולים לחופש ◆ חלומות גדולים ◆ לפעול עם א-ל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשפ"א
  undefined
  43 דק'
  ויצא

  סיבוכים בדרכו של בחיר האבות

  שיחת מוצ"ש

  החלום – זריקת ביטחון ◆ יעקב הוא הסולם ◆ לבן בקש לעקור את הכול ◆ לבן ופרעה ◆ מעשה אבות סמן לבנים ◆ סיבוכים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט כסלו תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  ויצא

  חלום שהתגשם

  שיחת מוצאי שבת פרשת ויצא תשע"ח

  חלום יעקב ◆ קרבת אלוקים ◆עולם חסד יבנה ◆ הרב קוק וגילויים רוחניים ◆ הרב יעקב משה חרל"פ ◆ הרב חרל"פ כותב על מרן הרב קוק ◆ קדושת הארץ וקדושת הקניין.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' כסליו תשע"ח
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  מידתו של יעקב אבינו

  שיחת מוצאי שבת ויצא תשע"ז

  יעקב ממשיך את הדרך ◆ יציאת יעקב לחרן היא לכתחילה ◆ חלום יעקב - חיבור שמים וארץ ◆ יעקב הגיע לשלמות ◆ 'יעקב קראו בית' ◆ "וזה שער השמים" ◆ יעקב לא רוצה מתנות ◆ ניצול הזמן בשבתות חורף.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' כסלו תשע"ז
  undefined
  38 דק'
  ויצא

  בית יעקב

  שיחת מוצ"ש פרשת ויצא

  *תפילת שחרית - מפגישה עם ה' כמחדש העולם. תפילת מנחה- איך העולם חוזר לקב"ה. תפילת ערבית- התבטלות אל ה'. *חלום הסולם מלמד שבניית הכוחות והמידות זה מתוך התמודדות. *בקשת יעקב "והיה ה' לי לאלוקים" בשמחה, הבטיחה את הגאולה העתידית שתהיה בשמחה ובגדלות. *הסולם מסמל חיבור של שמיים וארץ ע"י תורה ותפילה. *קריאת ה' בחלום הסולם: "עלה למעלה עלה" בלי לפחד!. *פרשת "בית אל"- מקום מיוחד!.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' כסלו תשע"ו
  undefined
  36 דק'
  ויצא

  בית אלוקים

  שיחת מוצאי שבת ויצא

  איך התבצע קניין הבכורה? , חיבור בין שמים לארץ , המאבק על הר הבית , יחסו של הרב חרל"פ אל הרב.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' כסלו התשע"ה
  undefined
  35 דק'
  ויצא

  חיבור ארץ ושמים

  שיחה לפרשת ויצא

  מידותיהם של האבות ,"ויותר יעקב לבדו" – המיוחד שביעקב , חשיבות הפרטים הקטנים * גדלות הפרטים אצל הרב זצ"ל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' כסלו תשע"ה
  undefined
  36 דק'
  ויצא

  יעקב אבינו - מעשה אבות סימן לבנים

  שיחה לפרשת ויצא תשע"ג

  מורכבויות היחס בין ישראל לעמים (לאור מבצע "עמוד ענן"). כנסת ישראל עיקרו של עולם - ע"י כנסת ישראל מופיע כבוד שמיים. יעקב קראו בית - ע"י המסגרת אפשר להשפיע החוצה. סולם יעקב - לעלות במדרגות בלי לחשוש לנפילה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יא' כסליו תשע"ג
  undefined
  40 דק'
  ויצא

  בניין מתוך התמודדות

  שיחה לפרשת ויצא תשע"ב

  כך הוא הסדר: הבניין דווקא מתוך התמודדות; יעקב - שילוב יצחק ואברהם - שמיים וארץ - תפילה ותורה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' כסליו תשע"ב
  undefined
  47 דק'
  ויצא

  יעקב בחיר האבות

  שיחה לפרשת ויצא תש"ע

  יעקב הוא בחיר האבות, לו מובטחת הארץ ומראה הסולם נגלה לו. על האדם להתמלא בתחילה באמונה ואח"כ, מתוך כך, להשפיע על אחרים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסליו תש"ע
  undefined
  7 דק'
  ויצא

  חלום יעקב

  מעשה אבות, סימן לבנים - "הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך" מתקיים בכל הדורות. וכעת מתחילה גם הברכה "השבתיך אל האדמה הזאת".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' כסליו תשס"ט
  undefined
  50 דק'
  ויצא

  שיחה לפרשת ויצא תשס"ט

  חלום יעקב - יעקב מחבר בין שמיים לארץ; היציאה לחרן גם היא חלק מהמגמה הגדולה של יעקב ושל עם ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לי' כסליו תשס"ט
  undefined
  ויצא

  מידת האמת - מידת הנצח

  התאספנו כולנו בבית הכנסת הצבאי של המחנה ובקשנו ממנו שידבר. הרב צבי יהודה שאל אותנו איפה בעל הבית דהיינו המפקד של המחנה הצבאי, אמנם לא היה לנו קשר איתו, אבל הרצי"ה אמר שבלי בעל הבית אין לו רשות לדבר.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כסליו תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  ויצא

  האבן אשר שם מראשותיו

  מדוע משתמש יעקב דווקא באבן אשר היתה מראשותיו לצורך המצבה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כסליו תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  ויצא

  שבת ויצא - שבת בית אל

  יעקב מגיע לבית אל - שם העיר לוז. מסמל על נצחיות ועל אמת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  undefined
  52 דק'
  ויצא

  יעקב בונה את בית ישראל

  29 שנה לבית אל; כל אב ותכונתו הוא; חלום יעקב מגלה שההשגחה האלוקית היא בכל מקום; מתי יגיעו מעשי למעשי אבות; יעקב וישראל לא עולים כי מפחדים ליפול;אך צריך להאמין שהקב"ה הוא המעלה והוא המלווה; ככל שהאדם יותר בטוח בקב"ה- כך הסיעתא דשמיא גוברת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסליו התשס"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il