הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל

בין הזמנים

ישנם כאלו שמתלבטים האם אצליח בלימוד? התשובה לכך היא, הִכנס פנימה, תנשום את הלימוד ואת התורה בעצמך, בפנימיותך לא בהסתכלות מבחוץ

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ה באב תשס"ז