נושאים שונים

סדר עדיפות לאומי

הבעיה האמיתית שבפניה עומד עם ישראל היום, מעבר לבעיות הכלכליות והביטחוניות המקומיות, היא בעיית המשך הקיום היהודי שלנו. כדי לעמוד באתגרים שעומדים מולנו ולאזור גבורה מתאימה, הדבר החשוב ביותר הוא – חינוך יהודי.

הרה"ג אליהו בקשי דורון זצוק"ל | אייר התשס"ד