שבת

מצוות חינוך בחול ובשבת

מהי משמעות מצוות חינוך? האם הבן מצווה במצוות או שהאב מצווה על בנו? מה הוסיף האיסור המיוחד בשבת? האם מצוות חינוך מוטלת רק על האב או על כלל ישראל?

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ט' שבט תשע"א