שיעורים נוספים

שימו לב אל הנשמה

הנוער החביב של תנועת בני עקיבא עוסק במעגלי עשייה רבים וברוכים, אולם כעת צריך להרים את דגל הנשמה: להבין שהכול נובע מהצד הרוחני במציאות, ולכן עלינו להרבות את העיסוק בו באמצעות תורה ומצוות.

הרב נח ויז'ונסקי | כסלו תשפ"ג