הרב חרל"פ

פיקוח נפש

באחת השבתות הזדעזעה השכונה כולה. הבחור נראה נוסע בשכונה להנאתו ברכב בעיצומו של היום הקדוש! דבר כזה לא נראה בשכונה מאז ומעולם. אביו התחנן לפניו שיימנע לפחות מלנסוע ברחובות שכונתם ולא יגרום בושה נוראה לבני משפחתו, אך ללא הועיל. הבן היה אטום לגמרי לתחינתו.

עודד מזרחי | אלול תשס"ח