שמות

קריאת השם היא אבן יסוד בחינוך

חומש שמות - המשך לחומש בראשית , כיצד חשב פרעה שהמיילדות ישתפו פעולה? , מדרש שמות , מ'יוסף' ל'צפנת פענח' , המידה הגדולה שלא שינו שמותם , אין לך שם, אתה קניין של אדוניך! , הישראלי הראשון שנכנס תחת יד פרעה , יוסף לא שינה את שמו , יוסף מוחק את 'צפנת פענח' מהלקסיקון המצרי  ארץ ישראל איננה 'פלסטין'  ניסיון פרעה לשנות את שמן של המיילדות העבריות  שם זה מהות  השם גורם  שם ישראל קודש  האם כל ה'ראובנים' הם אותו הדבר?  סגולה שלא ישכח את שמו

הרב שמעון כהן | טבת תשע"ז