נח

שלוש גישות חינוכיות

בין התפיסה שמשקף חנוך בנו של קין המתעלמת מהערכים האלוקיים, ובין הגישה שמשקף חנוך משושלת שת המתעלמת לגמרי מהצדדים החומריים, מציגים אברהם אבינו וחניכיו את השקפת החינוך הישראלי השלם

הרב ערן טמיר | חשוןן תשע"ח