שיעורים נוספים

המסגרת הגדולה

בדורינו, אנו עדים לתהליך של שחרור מסגרות, המתבטא בתחומים רובים בחיינו. מאידך, ישנו תהליך של חיפוש אחר מנהיג גדול, בכל שכבות הציבור. שני דברים אלו, הינם שני צדדים של אותו מטבע. הכיצד?

הרב משה חביב | כסלו תשס"ג