ספר משלי

מצוות האב ותורת האם

משלי פרק ו פסוק כ'

משלי פרק ו פסוק כ'

הרב עידו יעקובי | ח' כסליו תשס"ח