דיני כשרות

כשרות טכנולוגית

לצד תעודת הכשרות הרגילה המוענקת לבתי מלון, יש צורך גם בתעודת כשרות טכנולוגית, כזו שתאפשר לשומרי השבת לשהות במלונות בלי לחשוש לאיסורי דאורייתא ודרבנן.

הרב מנחם פרל | אלול תשע"ט