דיני כשרות

בשר שספק אם נמלח בכלי מנוקב

הרב הראשי דוד לאו | אדר תשע"ד