דיני כשרות

שבת כהלכתה במטבח מוסדי

מתוך כנס כשרות של ארגון כושרות תשס"ט כדי לתת השגחה למטבח, צריך להבין במקצוע ההשגחה. במסעדות ובבתי-מלון, מצויים מקרים רבים של רמאויות, שרק מי שמתמחה לדבר יכול לתפוס; גם בישיבות, חייבים להשגיח.

הרב רפי מנת | ט"ז אייר תשס"ט