דיני כשרות

מצוות הפרשת חלה

הרב בן ציון מוצפי | טבת תשע"ב