בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
143 שיעורים
  undefined
  12 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  חינוכו של הרצי"ה

  מתוך אזכרת הרצי"ה תשפ"ד

  הרב צבי יהודה שינה את פני הדור. הוא חיבר את הדור הצעיר למהלך הגאולה, ולמרות שהיה קשה לשמוע אותו, שכן דיבורו היה ארוך והגייתו קשה, הדור הצעיר שמע ובער מהדברים האמיתיים והנוקבים. הרב צבי יהודה נהג לחזור על יסודות פעמים רבות, כך שהיסודות נקבעו עמוק בלב תלמידיו, ומשם הופצו לדור כולו.

  הרב משה גנץ | י"ד אדר א' תשפ"ד
  undefined
  12 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  השפעתו של הרצי"ה לימינו

  מתוך אזכרת הרצי"ה תשפ"ד

  במידה רבה ניתן לומר, שהמוטיבציה של חיילינו במלחמה - יש לרב צבי יהודה חלק נרחב בה. הרב צבי יהודה חינך דור, אהבתו לעם לתורה ולארץ היתה עוצמתית ומדבקת. אמונתו חזקה וחסרת פחד. הרצי"ה הדריך לאור תורת מרן הרב זצ"ל כיצד יש להתייחס לפירודים בעם ולטפל בהם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אדר א' תשפ"ד
  undefined
  19 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  חייו של הרב צבי יהודה לאור תורת מרן הרב זצ"ל

  מתוך אזכרת הרצי"ה תשפ"ד

  תקופה ראשונה לרצי"ה - כיד ימינו של מרן הרב אביו. תקופה שניה - עסק בהוצאת כתביו של הרב זצ"ל, את אורות התורה הוציא תו"כ השואה, ובזה הופיע תורה גאולית ופנימית בה הרוע לא יכול לגעת. החלק השלישי בחיי מו"ר הרב נבע מתוך כתבי הרב זצל, בו הוא חידש רוח ממשית ומציאותית, רוח שהיא המרכז, והיא נוגעת במציאות ומצמיחה גאולה.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ד אדר א' תשפ"ד
  undefined
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  צבי לצדיק

  סגנונו הלשוני, דבריו שלא תמיד הובנו לנו והליכותיו הצנועות היו המסווה על פניו האמיתיות והקדושות. רק ממרחק השנים אנחנו הולכים ומבינים את עומק דבריו ואת צדקתם. מעט מהנהגותיו של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שהשבוע חל יום פקודתו.

  הרב יעקב שפירא | אדר תשפ"ג
  undefined
  55 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  מבטו האמיתי של מרן הרצי"ה

  אזכרת הרב צבי יהודה הכהן ק"ק זצוק"ל

  אצל הרב צבי יהודה זצ"ל הכל היה מדויק, כל מעשה היה מחושב, הכל נבע מתוך שכל ישר | הוא היה איש אמת, שנתן ערך רב לשלום, וידע כיצד לאזן ביניהם, "דברי שלום ואמת" | הגדלות היא לא רק גדלות בתורה אלא גם להיות עבד ה', ולמדרגה הזאת זכה הרצי"ה | הוא היה ממשיך דרכו של הרב זצ"ל, אך גם שפע הרבה מתורתו שלו | הרצי"ה לימד אותנו להתבוננות על הטבע כהנהגה אלוקית, לראות כל מאורע במבט עמוק.

  רבנים שונים | י"ג אדר תשפ"ג
  undefined
  43 דק'
  אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

  יסודות משנתו העיונית של הרצי"ה

  מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". שלושת העקרונות: המציאות מורכבת ממדגות, קדושה זה מציאות, מדרגות בקדושה.

  הרב יצחק שילת | כ"ד אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  47 דק'
  אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

  הנהגותיו של הרצי"ה

  מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". יחס הרציה לתלמידים שארגנו תפילה בזמן שיעור, יחס רבינו למשפט עברי, הקפדת הרב צבי יהודה על המידות של התלמידים. לימוד מהרציה על תוכחה. ההבחנה בין טמא לשאינו טהור, היחס לסעודת מצווה.

  הרב מרדכי גרינברג | כ"ד אדר ב' תשפ"ב
  undefined
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  הלב הפועם

  ממרחק הזמן, ארבעים שנה מאז פטירתו, תלמידיו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל רואים בדמותו את המנוע מאחורי מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון ומרכזי התורה הציוניים ברחבי ישראל, אך גם אב מסור שמשקיף תמיד על ההתקדמות של תלמידיו ומסייע בעצה טובה.

  רבנים שונים | אדר א תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הרב צבי יהודה - מחנכו של הדור

  הישיבות, המכינות והמדרשות לבנים ולבנות הוקמו מכוחו של הרב צבי יהודה ויונקות מתורתו • את שמי קיבלתי בעקבות חלום שחלם הרב צבי יהודה על אליעזר • רבנו הרב צבי יהודה היה מוערך גם בקרב רבנים חרדיים גדולים • היה תקיף בענייני ארץ ישראל מתוך חשיבות גדולה שהעניק לממלכתיות וכך הדריך את תלמידיו הרבים

  הרב אליעזר מלמד | אדר א תשפ"ב
  undefined
  5 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  אמונתו החזקה של הרצי"ה

  הרב זלמן מלמד שליט"א, מתלמידיו הקרובים של מרן הרצי"ה זצ"ל, מספר על אמונתו החזקה של הרצי"ה שממנה בא המבט העמוק והגדול על כל המציאות גם בזמני קושי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  21 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  גדלותו של הרב צבי יהודה זצ"ל

  מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.

  הרב ישראל מזרחי | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  16 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  עין טובה בתורתו של הרב צבי יהודה זצ"ל

  מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  36 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  הציונות הדתית לאורו של הרצי"ה זצ"ל

  מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.

  הרב יהודה זולדן | י"ד אדר א' תשפ"ב
  undefined
  יום העצמאות תשפ"א

  הרב שטיינר מספר על הרצי"ה

  הרה"ג חיים שטיינר | ד' אייר תשפ"א
  undefined
  1:02
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  אזכרת הרב צבי יהודה זצ"ל

  רבנים שונים | יג אדר תשפ"א
  undefined
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  "ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה"

  ליום זכר קודשו של רבנו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל:

  הרב שי הירש | אדר תשפ
  undefined
  40 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  אזכרה למו"ר הרצי"ה זצ"ל

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י"ג אדר תש"פ
  undefined
  45 דק'
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  מסירות הנפש של רבינו הרצי"ה

  תכונת משה רבינו היא מסירות נפש על עם ישראל. זהו יסוד שהרב צבי יהודה לימד רבות בפרשת כי תשא. יש שני סוגי דיבורים של ה' למשה: ציווי לבני ישראל, ודיבור "סודי". הדיבור הסודי הוא מעל הכפורת והוא שפסק לאחר חטא העגל. הדיבור הסודי הוא פלפולה של תורה בהבנה וחריפות, יכולת הבנת התורה לעומקה שניתנה למשה רבינו, והוא בעין טובה נתנה לישראל. "ולעבדו בכל לבבכם" זה תלמוד. בלימוד צריך עבודה תמה - עבודת מתנה - מסירות נפש להבין את התורה. מסירות נפש על ישראל ועל התורה, שחד הם עם הקב"ה. זה היה הרב צבי יהודה זצ"ל.

  הרב חיים כץ | י"ד אדר א תשעט
  undefined
  מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

  פורים עמוק ועוצמתי!

  הרב נתנאל יוסיפון | אדר תשע"ח
  undefined
  55 דק'
  הרב חרל"פ

  תלמידי מרכז הרב הישנה נפגשים

  הרב שאר ישוב ותלמידי מרכז הרב הישנה מספרים על הרב חרל"פ

  הרב שאר ישוב ותלמידי מרכז הרב הישנה מספרים על הרב חרל"פ

  רבנים שונים
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il