מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

החינוך - לחנך את הדור הבא

יושרו של רבנו; מאמציו של רבנו להוציא לפועל את חזון הישיבה, ארץ ישראל, ולימוד התורה; יחסו וקנאותו של הרב לאביו - הראי"ה; הנהגתו הציבורית והכללית של הרב; "תורה של בית אב"; החינוך - לחנך את הדור הבא.

הרב אליקים לבנון | ר"ח ניסן, התשס"ג