מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

"יומא דריגלא"

זכה הרב צבי יהודה זצ"ל להעמיד לגיונות של תלמידים, ועלינו לזכור כי עיקר העיקרים בחינוכו היה הדביקות בתורה, והאמונה בדברי תורה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אדר תשס"ז