מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הרב צבי יהודה - בעל הנתיבות

אזכרה לרצי"ה בישיבת ירושלים לצעירים תשס"ו

הרצי"ה כמוציא לפועל של משנתו הגבוהה של הראי"ה, הסבר אהבת ישראל של הרצי"ה.

הרב איסר קלונסקי | י"ב אדר תשס"ו