מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

הרצי"ה וגוש אמונים

הרב משה לוינגר | י"ב אדר התשס"ו