מדורים נוספים

לא תגורו

אמירתו של הרב צבי יהודה: "לא תגורו" היתה אחת מקריאותיו, לחידוד ההבנה שיחד עם כל אהבתו ונאמנותו למדינת ישראל האהובה, שום דבר אינו עומד בפני דעתה של תורה והדרכתה!

הרב משה(מוסא) כהן | אדר א תשע"א