וישלח

"וישלח יעקב מלאכים"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשנ"ב