בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
7 שיעורים
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת וישלח

  "ויהי לי שור וחמור צאן..." שאלתו של רבנו בחיי מדוע יעקוב אבינו לא הקדים את הצאן, כפי שמצאנו בשאר המקומות שהתורה מקדימה צאן כג' .. "ויהי לו צאן ובקר"? ותשובתו: מכיון שע"י עשיית הגדיים שהנם מן הצאן בידי רבקה אמנו הפסיד עשיו את הברכות, ולא רצה להזכירו את ענין הברכות. תשובת המדרש לשאלה: שרמז לו על כך שנולג יוסף שהנו השטן של עשיו הרשע. לימודו של הרבנו בחיי מן המילה " וגם הולך לקראתך" שכאן רמזו המלאכים ליעקוב אבינו ע"ה שהנו הולך להאבק עם שרו של עשיו. שימוש התורה בלשון פלוני הלך עם פלוני הנו רק כלפי צדיקים.

  הרב חיים כץ | י"ז כסלו תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  וישלח

  העמק דבר פרשת וישלח חלק ב'

  פרוש המילה "והתחתנו אתנו" שתתחברו עם אנשי הארץ ע"י ולא תהיו נבדלים, בני יעקב מעולם לא הסכימו להצעת שכם , ההבדל בין תגובת השבטים לבקשת חמור לבין בקשת שכם, שכם מל א"ע לפני שהציע לאנשי העיר . לא כל אנשי שכם נמולו אלא רק המכובדים שבעיר ושכם ואנשי ביתו.

  הרב חיים כץ | י"ד כסלו תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  וישלח

  העמק דבר פרשת וישלח חלק א'

  סיפור מעשה דינה , הפסוק הראשון הנו הקדמה להמשך הפרשה, פרוש המילה "ויענה" חמור מתחיל לדבר עם יעקב לפני ביאת בני יעקב ,שתי סיבות מדוע התעצבו בני יעקב בשמעם על מעשה דינה אחותם .

  הרב חיים כץ | י"ג כסלו תשפ"ג
  undefined
  30 דק'
  וישלח

  פירוש הרמב"ן על פרשת וישלח - חלק ב'

  ביאור הרמב"ן לפרשת וישלח- בקשת יעקב מה' שיצילהו מעשו, קריאת השם 'אל' ליעקב ועוד.

  הרב חיים כץ | י"ד כסלו תשפ"ב
  undefined
  29 דק'
  וישלח

  פירוש הרמב"ן על פרשת וישלח - חלק א'

  מדוע נכתבה פרשת וישלח? מהם הרמזים בין מפגש יעקב ועשו למפגשי ישראל ואדום לאורך ההיסטוריה? מהו פירושה של המילה "קטנתי"?

  הרב חיים כץ | י"ג כסלו תשפ"ב
  undefined
  27 דק'
  וישלח

  אל תירא

  שפת אמת לפרשת וישלח

  שפת אמת לפרשת וישלח

  הרב חיים כץ | י"ב כסליו תשע"ב
  undefined
  25 דק'
  וישלח

  למען הדורות הבאים

  שפת אמת לפרשת וישלח

  מלחמת עשיו כנגד המלחמה ביצר הרע. כל עבודת יעקב אבינו היא למען הדורות הבאים של עם ישראל. ככל שיעקב מתקרב יותר לה', כך מרגיש התבטלות גדולה יותר.

  הרב חיים כץ | י"א כסליו תשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il