חודש ניסן

תפקיד גלות מצרים

** השיעור קטוע מעט בתחילתו ומעט בסופו** ביאור מקומה של גלות מצרים, שהרי התורה לא מדברת בכלל על הגלות כדבר בפני עצמו אלא בתור הקדמה לסיפור אחר. אלא שכמו שהלחץ של העובר במעי אמו מגדל אותו ומכין אותו ללידה, כך גלות מצרים הכינה את עם ישראל לתפקידו הגדול.

הרב יהושע שפירא | אור לב' ניסן התשע"ג