וישלח

רעיונות לפרשת וישלח

ביטחון בהבטחת ה'. מעקוב למישור - פיוט על יעקב אבינו, ויירא יעקב ויצר לו.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו - תשס"א