וישלח

מעידן העקבה לעידן הישרות

האזכור הכפול בתורה להחלפת שמו של יעקב מלמד על הדרך החדשה שתיסלל מעתה לעם שיישא את שמו - ישראל.

הרב אמנון בזק | כסלו תשע"ו